Pent@Soft Computers, съвместно с НОУБЪЛ ПАРТНЕРС предлага вече и различни варианти за видеонаблюдение. За повече информация можете да се свържете с нас по всяко време. Координатите ни са в сайта „Контакти