Предлагаме окабеляване на ФВ паркове, централи за собствени нужди, хибридни централи. Консултация при намерение за изграждане на ФВ мощности. Монтаж на инвертори, електрическически табла, комуникационни модули и ограничители. Настройка и пускане в експлоатация на ФВ оборудване и комуникация.

Тук ще намерите информация за фотоволтаичните паркове, ползващи модулите за дистанционна администрация на ПентаСофт ЕООД и Ноубъл Партнърс ООД.
Оборудването е изцяло клиентски ориентирано и специфично за всеки един парк. Изградено е на база на продуктите на MicroTik Routerboard.

Предлагаме ежемесечна поддръжка на фотоволтаични паркове със сключване на договор или без договор. Поддръжката включва пролетна и есенна профилактика на инвертори, панели, кабелни връзки, кабелни трасета, почистване от насекоми, електрически табла, замерване на стрингове и др.